วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

เรื่อง ความมีน้ำอ๊กน้ำไจ๋มีละอ่อนน้อยฮั้นคน แม่มันสั่งฮื้อไปซื้อข้าวมันต๋อนเจ๊า กู่วันๆ
มีฮั้นวัน ละอ่อนน้อยไปซื้อขนมเหมือนกู่วันนี่ละ

ละอ่อนน้อย: ยะหยังวันนี้ข้าวมันเบาครับ
ลุงยืนคนขาย: ลุงใส่น้อยๆกะ คิงจะได้บ่าหนักบ่าหล้า (ละอ่อนน้อยกะฮื้อตังลุงยืนไป 5 บาท)
ลุงยืนคนขาย: ยะหยังคิงฮื้อตังลุง 5 บาทเฮียแต้ กู่เตื่อฮื้อ 7 บาทบ่าไจ่กะ
ละอ่อนน้อย: ก่อลุงยืนจะได้นับตังเร็วๆนะกะ
...............................
ขอเจิญร่วมสนับสนุนสติ๊กเกอร์ภาษากำเมืองได้ตี่นี่เลยเจ้าา...

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วิธีโหลดสติกเกอร์และธีม LINE ฟรีของต่างประเทศด้วยแอพ Hola

โหลดฟรี ไม่สะใจ ยังไง ก็อย่าลืมโหลด สติ๊กเกอร์ กวิ้นน้อย อีกตัวนะคะ

ซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ ฝาก สติ๊กเกอร์ไลน์ เม็ดตูม [Madtoom]  line sticker shop https://store.line.me/stickershop/product/1073784/en Madtoom, mushrooms bright color, sweet and playful.Let's Madtoom represent your lovely mood today.