วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

เรื่อง ความมีน้ำอ๊กน้ำไจ๋มีละอ่อนน้อยฮั้นคน แม่มันสั่งฮื้อไปซื้อข้าวมันต๋อนเจ๊า กู่วันๆ
มีฮั้นวัน ละอ่อนน้อยไปซื้อขนมเหมือนกู่วันนี่ละ

ละอ่อนน้อย: ยะหยังวันนี้ข้าวมันเบาครับ
ลุงยืนคนขาย: ลุงใส่น้อยๆกะ คิงจะได้บ่าหนักบ่าหล้า (ละอ่อนน้อยกะฮื้อตังลุงยืนไป 5 บาท)
ลุงยืนคนขาย: ยะหยังคิงฮื้อตังลุง 5 บาทเฮียแต้ กู่เตื่อฮื้อ 7 บาทบ่าไจ่กะ
ละอ่อนน้อย: ก่อลุงยืนจะได้นับตังเร็วๆนะกะ
...............................
ขอเจิญร่วมสนับสนุนสติ๊กเกอร์ภาษากำเมืองได้ตี่นี่เลยเจ้าา...